Ajankohtaista


Uutiset

27.5.2016 12.53

Sotilaskotijärjestö harjoittelee poikkeusolojen sotilaskotitoimintaa Kaakko 16 harjoituksessa 27.5.–2.6.2016

Harjoitukseen osallistuvat jäsenet ovat koulutettuja poikkeusolojen sotilaskotitehtäviin.


Ilman vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista, naiset voivat osallistua poikkeusolojen tehtäviin sotilaskotitoiminnan parissa. Kaakko 16 harjoituksen sotilaskotitoimintaan osallistuu 28 järjestön poikkeusolotehtävään koulutettua jäsentä 14 eri sotilaskotiyhdistyksestä. Joukkoja huolletaan maastoon kolmella sotilaskotiautolla ja Pahkajärven kiinteä leirisotilaskoti on avoinna koko harjoituksen ajan. Harjoituksen sotilaskotitoimintaa johtaa 1. Sotilaskotipiirin päällikkö Margetta Ala-Krekola. Tavoitteena on tuottaa sotilaskotipalvelut 6000 harjoitukseen osallistuvalle sotilaalle.

Harjoituksen aikana harjoitellaan kenttäleipomon käyttöä ja osa leivonnaisista valmistuu maasto – olosuhteissa. Parhaillaan on menossa leipomon pystytys.

Sotilaskotijärjestön poikkeusolojen tehtävä on tuottaa sotilaskotipalvelut taisteluista irti oleville joukoille. Sotilaskotitoiminta lisää varusmiesten palvelusmotivaatiota ja edistää maanpuolustusmyönteisyyttä. 

Lisätietoja antavat:

Piiripäällikkö Margetta Ala – Krekola puh. 0400 3527 25

Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen puh. 040 5414 418

Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti puh. 045 1203 368

Sotilaskotiliitto on 37 sotilaskotiyhdistyksen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on sotilaskotiyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja tätä kautta lisätä puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa palvelevien asevelvollisten viihtyvyyttä, edistää heidän henkistä kasvuaan ja lujittaa myönteistä maanpuolustusasennetta.


Palaa otsikoihin